Czy mechanizmy manipulacji społeczeństwem dotyczą także PSYCHOLOGÓW I PSYCHIATRÓW?

Tak, z powodu wykazanych przez międzynarodowe gremia i zrzeszenia dysfunkcji, które polegały na tym, iż spoglądano na człowieka jak na mechanizm, zamiast na istotę czującą, wszelkie formy wykształcenia w zakresie psychiatrii oraz psychologii, pomijając brak uregulowań prawdy, z pominięciem nawet tego, iż tzw. tłumaczenie słowa psyche, dotyczy duszy, a nie leczenia koncepcji oraz antykoncepcji.

 

W związku z szerokopojętymi działaniami, które należy podjąć, jako niezależni, początkowo nieliczni, zauważyliśmy, iż wszyscy ludzie w Polsce i na świecie, potrzebują wielu wyjaśnień. Jednoczymy się i dajemy moc ludziom, poznając  nowy zakres prawdy, przy czym z tym co już odkryto i udowodniono, zaprzeczamy istnieniu jakiegokolwiek prawodawstwa związanego z tzw. rynkiem usług psychologicznych na świecie i stwierdzamy niepoczytalność nawet wysokiej klasy specjalistów, gdyż tacy potrafiliby zauważyć kiedy są manipulowani.

Z tego też powodu, biorąc pod uwagę anomalie, którym podlegała ta grupa ludzi m.in. :

 • podstawy psychologii, szczególnie terapii behawioralnej, stały się przedmiotem wykorzystania ich w celu manipulowania człowiekiem, czego nie zaobserwowano i nie przeciwdziałano temu (przyzwolenia odbiegają od człowieczeństwa, a brak ich zauważenia czy interwencji, świadczy dokładnie o tym samym)
 • wmówienie społeczeństwu pandemii, spowodowało stopniową degradację społeczeństwa i kolejne patologie i rozdzielenia „życia od życia”, co w konsekwencji spowodowało zagrożenie dla społeczeństw i narodów
 • specjaliści psychologowie i terapeuci, zostali wprowadzeni w nieświadomość, polegającą na bezczuciu (bezwrażliwość i nieumiejętność stosowania czuciowiedzy), wynikającą m.in. z usystemowienia działań i skierowania się na wynaturzenie zawodu, głównie poprzez podleganie trendom uwartościowiania bezwartości m.in.: pieniądza, wynaturzenia, zabijania, władzy (przykład: dzieci zabijające się w grach komputerowych lub publiczne przyzwolone pokazywanie śmierci)
 • niejednoczenie się, to brak percepcji w zauważeniu problemu, który ta grupa właśnie powinna zauważyć, a nawet zauważenie tego, przy tak dużej społeczności tzw. specjalistów, świadczy o ignorancji, która jest anomalią człowieczeństwa

 

Okazało się, iż psychologowie i terapeuci, którzy pełnili formę praktyki i służyli swoim pacjentom, pomimo ich wyuczenia, tytułów i wielu lat doświadczeń (niemal wszyscy), pominęli ważny aspekt, który determinował ich pracę, czyli sterowanie umysłu, któremu także w znacznym stopniu podlegali.

Człowiek jest istotą żywą, która w sprzyjających warunkach, posiada wrażliwość na inne istoty żywe, a także potrafi realizować siebie i jednoczyć się z innymi, w celu wyeliminowania patologii rządzących ich życiem.

Tym samym, należy wiedzieć o tym, iż:

 • podlegaliśmy truciu umysłu, ciała, powietrza i modyfikacji naszego DNA, które wywoływały chroniczny stres i szereg niskich wibracyjnie poczuć, wywołując bezczucie (również w ujęciu zbiorowej świadomości)
 • proces edukacji i stopniowego wprowadzania obcych uzurpatorów i korporacji (sięgający jeszcze czasów tzw. caro-papizmu),
 • podszyto się religiami pod prawdziwe, jednolite chrześcijaństwo i podzielono ludzi na świecie w taki sposób, by wierzyli oni w innego Boga, by skutecznie przekierować uważność na inne tzw. bożki i posążki pogańskie
 • celowo zatajono przed ludźmi ich prawdziwą historię, tożsamość, bogactwa narodowe, wiedzę o
 • nauczono nas uważność kierować na obce prawdziwemu człowieczeństwu wartości i podlegać wpływom i trendom
 • na skutek trucizn, a także manipulacji i usypiania, przedostały się przez pokolenia (głównie dwa ostatnie), wiele narzędzi analizy naszej psychiki, by skutecznie nią manipulować
 • człowiek ograbiony z pewności siebie, podlegający ciągłemu wynaturzeniu, nie był w stanie bronić wartości, skutecznie się jednoczyć i przestać podlegać tzw. poczuciom (stres, lęk, smutek, żal, osamotnienie, złość i inne)
 • nauczono zbiorową świadomość ignorować się wzajemnie, czucie narodu początkowo ograniczono do rodziny, a patologizacja poprzez celowe działania manipulacyjne, miała spowodować całkowity rozpad relacji (nawet u ludzi bardzo uduchowionych)

 

 

Rekomendowane artykuły

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *