Odpowiedz na pytania, które naprowadzają

 • Czy jestem radością?
 • Czy jestem pieczą i ochroną dla siebie i innych?
 • Czy to co czynię (tzw. praca) jest dla dobra mojego i innych oraz tym samym pomaga w przywracaniu naturalności życia?
 • Czy odczuwam obfitość i czym ona dla mnie jest?
 • Czy współistnieję z innymi w moim otoczeniu bez konfliktów?
 • Czy mogę miłować moją rodzinę ale też tę o której nam nie mówią a ją czujemy?
 • Kim tak naprawdę jest rodzina, ród?
 • Czy obdarowuję bez oczekiwań?
 • Czy czuję, że jestem?
 • Czy czuję kim jestem?
 • Czy czuję czym jest rdzenność i gdzie są moje korzenie jako człowieka?
 • Czym jest dla mnie człowieczeństwo i czy je odczuwam?
 • Czy wiem, że mam moc sprawczą i biorąc odpowiedzialność za swoje życie mogę czynić w miłości dla siebie i innych?

 

Narzędzie do samopomocy