WARSZTATY DLA TERAPEUTÓW

SPOSOBY BY ZOSTAĆ PRZYKŁADEM DLA SIEBIE I INNYCH TERAPEUTÓW

 

warsztaty i spotkania dla psychologów, psychiatrów i terapeutów – współtwórz je z nami by przestać się biernie przyglądać

 

Traumy lub uzależnienia, które na polach krzywd, doraźnie lub pokoleniowo wywoływały znaczący uszczerbek na zdrowiu oraz sytuacji życiowej, mogą znacznie wpływać na zdrowie, rodzinę, pracę, a nawet być przyczyną samobójstw, uzależnień oraz ucieczek od odpowiedzialności za swoje życie. W ramach Funduszy Narodowych, jednocześnie wspierających możliwości przyczyniające się do znalezienia przyczyn problemów, kierując się naturalnością człowieczeństwa, darzymy sobie, odnajdując jedność w działaniu.

 

W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, oferujemy wsparcie terapeutyczne w postaci Radacji Terapeutycznych . Zapoznaj się z warsztatami

 

WARSZTATY DLA PSYCHOLOGÓW, PSYCHIATRÓW I TERAPEUTÓW

Teorie, koncepcje, antykoncepcje, metodologie, wskaźniki, ekspery-menty to tylko nieudolna próba poradzenia sobie z uwikłaniami, które wpływają na nasze bezczucie i pogubienie. Przygotowano już warsztaty dla Pychologów, Terapeutów i Psychiatrów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

TEMATYKA ŚCIEŻKI POWRACANIA DO CZUCIA CZŁOWIECZEŃSTWA

 • Wprowadzenie i reprezentacja, na bazie wykładni stosowania prawa,
 • Przyczyny patologii i braku skuteczności prowadzenia tzw. sesji terapeutycznych, psychologicznych i psychiatrycznych
 • Prawne podstawy działalności Narodowych Zrzeszenia Terapeutów
 • Uzasadnienia formalno – metodyczne podejmowanych działań terapeutycznych, rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych i ochronnych,
 • Narzędzia uwolnienia dla człowieka odzyskującego prawa i wolności,
 • Wykorzystanie zasobów i dóbr narodowych, do przeciwdziałania patologii systemu i teorii psychologicznych i psychiatrycznych
 • Procedury i precedensy narodowych działań naprawczych oraz sposoby powrotu do czucia,
 • Ścieżki uwolnienia, turacje terapeutyczne, rehabilitacyjne, resocjalizacyjne, ochronne oraz stosowane kuracje,
 • Propozycje dostosowawcze terapeutycznych aktywności i odkształceń dla ludzi potrzebujących pomocy
 • Poza teoriami i koncepcjami czyli wykłady o głównych i pierwotnych przyczynach zaburzeń psychicznych
 • Terapeutyczne podstawy współpracy dla psychologów, terapeutów i psychiatrów, w zakresie warsztatów powrotu do czucia i człowieczeństwa oraz wyznaczeniu pra przyczyn bezczucia, pogubień, obsesji, uwikłań, dysfunkcji, uzależnień, itp.

SZCZEGÓŁY

Dlatego nie przedstawiamy szczegółów tego jak czynimy by powracać do tego jak czuć zamiast o tym pisać czy czytać. Powracanie do bez-myślności jest naturalnym sposobem by czuć. Jeżeli doświadczasz natłoku myśli to pozbądź się tłoków. Bez możliwości by pamiętanie i czytanie sprawiło, że jesteś mądrzejszy, jedynie tylko bardziej zależny.

 

więcej dowiesz się na warsztatach

 

warsztaty odbywać się mogą w kraju w zależności od zgłoszeń, które przyjmujemy na biuro@narodu.pl

poczytaj o innych warsztatach na http://www.warsztaty.zycia.pl

 

 

 

brak zgody oraz bez możliwości kopiowania

 

tutaj nic nie ma i to nie jest wiedza, to tylko podpowiedź