A TY CZUJESZ, ŻE ODDYCHASZ I ODDYCHAJĄC CZUJESZ? CZY PODĄŻASZ GONITWĄ TEGO, CO JEST MARTWOŚCIĄ, CO JEDNOCZEŚNIE KRZYWDZĄC INNYCH, KRZYWDZI TWOJĄ WŁASNĄ RODZINĘ?

PRZYCZYNY BRAKU ZAUWAŻANIA PODSTAWOWYCH DYSFUNKCJI

W tzw. systemie kształcenia na nas oraz naszych rodziców i dziadków, narzucono szereg przekonań, z których brak jest możliwości odróżnienia fikcji od prawdy. Sprzyjały temu nie tylko uwarunkowania wojenne, ale także stłamszenie, które zostało wykorzystane przez ideologie i ustrój tzw. polityczny. Należy zdawać dobie sprawę, iż wszelka działalność, w której można upatrywać chęci zniewalania człowieka przez człowieka, stanowi podstawę do poszukiwań przyczyn, leżących tam, gdzie tzw. historia o tym nie opowie. Fikcja technologicznych i rozwojowych osiągnięć i sukcesów, miała tylko zamydlić oczy tym, którzy dali się wykorzystywać, krzywdząc człowieka na zlecenie tego czegoś, czego brak jest możliwości nazywać lub z powodzeniem można nazwać to ułomnością, uszczerbkiem lub brakiem. Powyższe dotyczyć może tzw. przemysłu oraz tzw. nauki, tzw. korporacji, które zamiast wspierać człowieka i inne istoty, sprzyjały tzw. niewolnictwu oraz bezprawiu i uwikłaniom. Czynią to także tzw. uczelnie, które oprócz tzw. technologicznych uzależnień oferowanych dzieciom, studentom oraz seniorom, wyuczają bezradności, okradają z dóbr z art. 23 k.c., a także co niektóre uczą jak więzić, łamać prawo, manipulować człowiekiem i całym społeczeństwem. Przykładem takich studiów jest robo-tyka, prawo oraz inżynieria społeczna, psychologia, marketing, teologia, wyuczające w człowieku dążenie do rozpoznawania fikcji, itd…

szczegóły

  • zobacz turacja resocjalizacyjna

  • Dlatego nie przedstawiamy szczegółów tego jak czynimy by powracać do tego jak czuć zamiast o tym pisać czy czytać. Powracanie do bez-myślności jest naturalnym sposobem by czuć. Jeżeli doświadczasz natłoku myśli to pozbądź się tłoków. Bez możliwości by pamiętanie i czytanie sprawiło, że jesteś mądrzejszy, jedynie tylko bardziej zależny.

  • więcej dowiesz się na warsztatach

  • odezwij się na biuro@narodu.pl

brak zgody oraz bez możliwości kopiowania

tutaj nic nie ma i to nie jest wiedza, to tylko podpowiedź