• O WSKAZANIU PODSTAWOWEGO WYKAZU UTAJONYCH PATOLOGII OUT- ORAZ IN- SEKTOIDALNYCH, ZE WSKAZANIEM PROCEDUR PRZECIWDZIAŁANIA, Z JEDNOCZESNYM WYSZCZEGÓLNIENIEM PRZYCZYN DYSFUNKCJI ORAZ SPOSOBÓW RADZENIA Z TZW. PRZECIWNOŚCIAMI, LOSOWOŚCIĄ ORAZ PRZYPADKOWOŚCIĄ

 • O WPROWADZENIU ZAPOBIEGAWCZYCH I PREWENCYJNYCH KURACJI ORAZ RADACJI, POTWIERDZONYCH NARODOWYMI BADANIAMI I DOŚWIADCZENIAMI W WYNIKU STOSOWANIA TERAPII CHRONIĄCYCH CZŁOWIEKA OD TRUCIZN, WYSTĘPKÓW, BEZRADNOŚCI, PODATNOŚCI, NARZUCONYCH M.IN. W WYNIKU WYUCZANIA, PRZYZWALANIA, WYNATURZANIA, NADUŻYĆ ORAZ DZIAŁALNOŚCI KRZYWDZENIA DZIECI I INNYCH ISTOT

W zależności od rodzaju zależności, co do której rozpoznano przynajmniej kilka z dostępnych holizmów (mechanizmów destrukcyjnych przekonań), a które wpływają m.in. na zanik zdolności odczuwania naturalnego dla człowieka, wspartych Narodowymi Funduszami zostało kilka najważniejszych, w tym wyszczególniono najbardziej szkodliwe:

 • SEKTY POSIADANIA
 • SEKTY MARTWIENIA
 • SEKTY WYNATURZANIA
 • SEKTY OSOBOWOŚCIOWE

PODSTAWOWE TYPY, WYKAZUJĄCE TENDENCJE DO ZAKŁADANIA MASEK:

 • SEKTY KORPORACYJNE
 • SEKTY POLITYCZNE
 • SEKTY EDUKACYJNE
 • SEKTY ŻYWIENIOWE
 • SEKTY MEDYCZNE
 • SEKTY RELIGIJNE
 • SEKTY HAZARDOWE
 • SEKTY ANARCHICZNE

szczegóły

 • zobacz turacja ochronna

 • Dlatego nie przedstawiamy szczegółów tego jak czynimy by powracać do tego jak czuć zamiast o tym pisać czy czytać. Powracanie do bez-myślności jest naturalnym sposobem by czuć. Jeżeli doświadczasz natłoku myśli to pozbądź się tłoków. Bez możliwości by pamiętanie i czytanie sprawiło, że jesteś mądrzejszy, jedynie tylko bardziej zależny.

 • więcej dowiesz się na warsztatach

 • odezwij się na biuro@narodu.pl

brak zgody oraz bez możliwości kopiowania

tutaj nic nie ma i to nie jest wiedza, to tylko podpowiedź